Hướng dẫn đấu giá

Video hướng dẫn đấu giá

Hướng dẫn chi tiết cách đấu giá Yahoo Auctions tại Jancargo.com

Quy trình đấu giá tại Jancargo

Tìm kiếm sản phẩm đấu giá

Có 3 cách để tìm kiếm sản phẩm

 • Cách 1: Nhập URL đấu giá từ Yahoo! Auction vào thanh tìm kiếm.
 • Cách 2: Tìm kiếm theo danh mục, từ khóa gợi ý
 • Cách 3: Tìm kiếm sản phẩm bằng từ khóa Tiếng Việt

Xem thông tin sản phẩm đấu giá

Thông tin sản phẩm cần kiểm tra trước khi đấu giá:

 • 1. Hình ảnh sản phẩm
 • 2. Thông tin sản phẩm
 • 3. Kiểm tra thông tin, độ uy tín nhà bán
 • 4. Xem mô tả sản phẩm

Tiến hành đấu giá

Nếu bạn muốn tham gia đấu giá, hãy nhấp vào ô “Giá đấu của bạn”, hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ trả giá, bạn tiếp tục nhập số tiền mà bạn sẵn sàng trả cho vật phẩm đó vào mục “Giá của bạn” và điền thông tin đặt hàng

 • 1. Đặt giá bạn muốn và ô “ Giá đấu của bạn"
 • 2. Kích hoạt lên thành viên VIP (Hướng dẫn tại đây)
 • 3. Điền số tiền đấu giá
 • 4. Bấm vào ô “ Đặt Giá Ngay"

Đặt giá thành công

Khi giá thầu được đặt thành bạn vào trang “Thông tin tài khoản” rồi vào mục “ Quản lí đơn hàng" để thanh toán đơn hàng đấu giá thành công

 • 1. Thay đổi thông tin địa chỉ giao hàng trong phần trang cá nhân
 • 2. Thanh toán đơn hàng đã đấu giá thành công
 • 3. Trường hợp đấu giá chưa thành công ,quý khách hàng vui lòng lựa chọn link sản phẩm tương tự để tiếp tục đấu giá.